Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen er klar for å fortsette utbedringen av riksveg 9 i Setesdal, etter at regjeringen har prioritert strekningen i sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Målet om gul midtstripe til Hovden har vært et ønske lenge, og flere strekninger langs riksveg 9 er allerede bygget ut. Fredag presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP), og de foreslår 500 millioner kroner til videre utbedring av riksvegen i Setesdal.

Én strekning åpner, og én starter

Nå pågår utbygging av rv. 9 mellom Besteland og Helle i Valle kommune. Prosjektet nærmer seg slutten, og trafikanter kan kjøre den nye traseen til høsten. Strekningen Rotmo – Lunden, også den i Valle kommune, planlegger Statens vegvesen å legge ut på anbud i mai/juni slik at entreprenøren kan starte bygging etter sommerferien. Etter planen skal denne utbyggingen være ferdig høsten 2022.

– At riksveg 9 i Setesdal er med i forslaget til NTP er gledelig. Blir dette vedtatt, betyr det at vi kan jobbe videre med prosjektene våre. Å få en helhetlig utbedring av vegen er viktig både for trafikksikkerheten og for fremkommeligheten, sier Sigurd Wiberg i Statens vegvesen.

Neste parsell som etter hvert står for tur, er mellom Byklestøylane og Hartevatn i Bykle kommune.

Tar vare på det vi kan

Rv. 9 er en viktig veg ikke bare for Setesdal, men for hele Agder-regionen.

– Å kunne fullføre utbedringen av rv. 9 er viktig for oss. I Setesdal tar vi utgangspunkt i den traseen som allerede ligger der og utbedrer den. På den måten bruker vi det vi kan, og bygger nytt der vi må. Det gir mer veg for pengen, sier Wiberg.

 

Vegarbeid mellom Besteland og Helle. Foto.
Nå pågår utbygging av rv. 9 mellom Besteland og Helle i Valle kommune. Strekningen Rotmo – Lunden planlegger Statens vegvesen å legge ut på anbud i mai/juni. Foto: Håvard Sandkjær Fjærbu