Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Detaljregulering for rv. 9 Rotemo–Lunden lagd ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist 9.10.2020.

Formålet med planarbeidet er å få ein trygg og effektiv riksveg 9. Dette består i å auke trafikktryggleiken og få god trafikkavvikling.

Planforslaget

Planforslaget med alle sakens dokument finn du:

  • på sida Reguleringsplan,
  • på Servicetorget i Valle kommune, Kjellebergsvegen, Kommunehuset, 4747 Valle
  • på vegkontoret på Harebakken, Langsævegen 4, 4846 Arendal

Planen inneber inngrep i strandsona til Otra. Planmaterialet beskriv desse inngrepa, forholdet til særlovverk og virkninger for viktige samfunnsinteresser. Det framlagde materialet gjev grunnlag for utsjekk hos NVE og andre fagmyndigheiter i høringsperioda og Statens vegvesen ønskjer tilbakemelding på ev. vidare prosess og løyver som må innhentast.

Meknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast innan 09.10.2020 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller e-post: 

Merknader merkast med «Detaljregulering for rv. 9 Rotemo–Lunden».

Informasjonsmøte

Det vil bli gjennomført informasjonsmøte i kommunestyresalen på kommunehuset i Valle kommune 24.09.2020 kl. 1800. Saksbehandlar svarer gjerne på spørsmål.

Kontakt

  • Statens vegvesen: Sigurd Wiberg, tlf. 952 42 930, e-post 
  • Statens vegvesen: Rune Retterholt, tlf. 901 99 776, e-post 
  • Valle kommune: Torleif Homme, tlf. 901 01 955, e-post