Reguleringsplan for rv. 9 Rotemo–Lunden.

Reguleringsplan for rv. 9 Rotemo–Lunden var til offentleg ettersyn, høyringsfrist var 9. oktober 2020. Plan vart vedteken 28.10.2020.

Rv. 9 Rotemo–Lunden