Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for utbedring av rv. 9 ved Hornskilen i Vennesla kommune og ber om innspill til planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegen gjennom utbedring av kurvatur og sideterreng. Arbeidet omfatter i første rekke utbedring av kurven lengst nord i Hornskilen.

Rv. 9 skal utbedres til 7,5 m bredde og med bredere grøft/sideareal. Dette er tilsvarende standard som for øvrige utbedringsprosjekter som er utført eller er under gjennomføring på rv. 9 i Setesdal.

Last ned

Planprosess, framdrift og frist for innspill

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 12.12.2022 via brev til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller på e-post til:

Merk brevet eller e-posten med saksnr. 22/164079.

Når merknadsfristen er ute vil Statens vegvesen gå gjennom merknader og innspill. Merknader og innspill vil ikke bli svart ut direkte, men vil bli kommentert og vurdert i plandokumentene. Statens vegvesen vil utarbeide et planforslag fram mot sommeren 2023. Planforslaget vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn, og det blir mulig å komme med merknader og innsigelser til forslaget før videre politisk behandling. Målet er at planen blir vedtatt i løpet høsten 2023.

Ta gjerne kontakt

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektleder Sigurd Wiberg, mobil 952 42 930 eller til planleggingsleder Turid Hagelia Korshavn, mobil 930 96 282, e-post:

Aktuelt for fylke(r): Agder