I forbindelse med arbeidene langs Arefjordvegen og Bildøyvegen vil det pågå sprengningsarbeid. Du kan melde deg på gratis SMS-varsel ved sprenging.

Det vil foregå sprenging, pigging og flytting av masser. Sprengningsarbeidet er planlagt utført på hverdager i tidsrommet 09:00 - 16:30, og skal etter planen starte opp i slutten av uke 37.

Arbeidet vil merkes for de som bor og ferdes i området. Sammen med entreprenør jobbes det for en best mulig gjennomføring av arbeidene for de som er berørt. Ved sprengningsarbeider vil salvene før avfyring bli varslet på følgende måte:

  • I god tid før sprengning vil vakter sikre området.
  • Umiddelbart før sprengning gis alarmsignal fra borerigg, eller utstyr med tilsvarende signalstyrke.
  • Det gis korte lydsignal før / under og etter avfyring av salven.

SMS-varsel

Via denne lenken https://nabovarsling.no/K5Arefjordvegen kan du melde deg på SMS-varsel ca 30 minutter før sprengning. Tjenesten er gratis.

Om anleggsarbeidene

I tilknytning til ny rv. 555 Sotrasambandet vil dagens høyspenttraséer være i konflikt med nytt vegsystem, og må derfor legges om. Delomlegging av høyspentkabler langs Arefjordvegen og Bildøyvegen skal utføres som en del av anleggsarbeidene som nå pågår.

Nye kabler skal legges i stedstøpt kabelkanal, og vegstrekningen mellom rundkjøring ved Kystbygarasjen,  og Høgestølen utbedres med sykkeltiltak. Dette innebærer blant annet breddeutvidelse med sykkelfelt i begge retninger, etablering av ny rundkjøring, og nytt overvannsystem.

Det skal også legges nye vann- og avløpsledninger for ØyVAR langs deler av strekningen mellom rundkjøring ved Arefjordvegen/Idrettsvegen og Høgestølen. Anleggsarbeidene forventes ferdigstilt høsten 2021.


Du kan laste ned nabovarsel som leveres ut i postkasser til de nærmeste naboene.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte vår nabokontakt Linn Christin Rebnord via kontaktinformasjon under.  Vi gjør oppmerksom på at vi besvarer henvendelser mandag - fredag mellom 08:00 og 15:30. Vi håper på et godt samarbeid med naboer, trafikanter og andre berørte.

Statens vegvesen, Sotrasambandet: Tlf: 476 85 804, eller e-post:

For mer info:

www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen

www.facebook.com/sotrasambandet/

 

 

 

 

Aktuelt for fylke(r): Vestland