Tunnelen åpnet for trafikk torsdag 17. oktober 2019.

Rv. 77 er en ca. 24 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Kjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura. Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er vegen ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta. 

Fakta 

 • Tunnelen er 3,3 kilometer lang.
 • Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Det er 27 nødstasjoner med telefon og brannslukkere 
 • Tunnelen har vanlig belysning, ledelys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Det er seks kamera inne i tunnelen og to utenfor.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida er det bygget 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida har rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6.
 • I tillegg er E6 bygd om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det er også laget vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser er lagt ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg er massene lagt i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • Hæhre Entreprenør har bygd tunnelen og vegsystemet på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk i november 2016.
 • Gjennomslaget kom 20.02.2018.
 • Etter gjennomslaget har det vært arbeid med vann- og frostsikring, vegbygging og elektroinstallasjoner.
 • Mesta har gjort elektroarbeidene og startet tidlig i 2019.
 • Prosjektet er i all hovedsak finansiert med statlige midler. I tillegg har fylkeskommunen bidratt med ca. 50 mill. kr i egne RDA-midler.
 • Statens vegvesen har lagt til rette for at mobilselskapene kan montere utstyr for mobildekning, men fram til åpning var det ingen av dem som hadde planer om det. Telenor har meldt at de skal montere likevel, men det er for tidlig å si når det vil skje.   
 • Tunnelen åpnet for trafikk torsdag 17. oktober 2019.

Navn

Kartverket gjorde i vår et vedtak om at navnet på området skal være Kjernfjellet. Dette ble påklaget av Saltdal kommune med flere. Klagesaken pågår fremdeles og er ikke avsluttet. Statens vegvesen forholder seg inntil videre til Kartverkets vedtak, og skiltene viser derfor Kjernfjelltunnelen, samt det lulesamiske navnet Girnotunælla. 

Av praktiske årsaker beholder vi den opprinnelige nettadressen til denne siden. 

Vei:
Rv. 77
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Saltdal
Fylker:
Nordland
Lengde:
5200 meter
Omfang:
5600 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2016

Rv. 77 Kjernfjellet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Statens vegvesen, Regionvegkontoret Dreyfushammarn 31 8002 Bodø

Kontakter

Knut Sjursheim

Prosjektleder
Telefon:
970 99 993
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre