Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

I rv. 77 Tjernfjelltunnelen handler det mest om sikkerhetsutrustning fremover.

I den 3,3 km lange tunnelen nær Junkerdalen er det elektroarbeider som preger aktiviteten. Alt utstyr for strømtilførsel er på plass. Nå monteres det sikkerhetsutrustning som blant annet nødtelefoner, brannslukkere, kameraer, lys, skilt, ventilasjon og systemer for varsling, styring og kommunikasjon.

Etter sommeren skal utstyret testes, justeres og feilrettes hvis det er nødvendig. Alt må fungere stabilt før trafikken kan slippes inn. Videre er det satt av tid til øvelser og opplæring.  

- Når dette er gjennomført kan vi søke om sikkerhetsgodkjenning. Det er for tidlig å sette noen åpningsdato, men målet er å åpne for trafikk utpå høsten en gang, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen.

Nødtelefoner, men ingen mobildekning? 

Slik det ser ut nå vil det ikke være mobildekning i tunnelen når den åpnes for trafikk. 

- Vi har lagt til rette for at mobilselskapene kan montere utstyret som trengs, men foreløpig er det ingen av dem som har planer om dette. Dermed er det uvisst om og eventuelt når det blir mobildekning i Tjernfjelltunnelen.

Sjursheim vil samtidig understreke at tunnelen har 27 nødtelefoner til bruk hvis man kommer ut for en hendelse. Disse inngår i dagens krav til sikkerhet, uavhengig av om det er mobildekning eller ei.

- I en nødsituasjon bør man alltid bruke nødtelefonene der de finnes. Da får du kontakt med Vegtrafikksentralen som ser nøyaktig hvor i tunnelen du er. De kan veilede deg videre, bestille assistanse og stenge tunnelen hvis behov.

Vegbygging framover

Inne i tunnelen er det asfalt allerede, men det skal legges ett lag til før det er klart for oppmerking av vegbanen. På utsiden skal vegene bygges ferdig, både inn/ut av tunnelen, samt ved krysset mot E6 og påkoblingene til dagens veg.

- I løpet av sommeren vil mye av vegsystemet se ferdig ut. Interimsvegene fjernes senere, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Statens vegvesen. 

Om Tjernfjelltunnelen

Rv. 77 Tjernfjelltunnelen er ca. 3,3 km lang. Fartsgrensen blir 80 km/t. Stigningen er på 4 %.  

Noe av utstyret i og ved tunnelen:  

 • Vanlig belysning
 • Evakueringslys
 • 24 ventilatorer
 • 6 havarilommer
 • Snu-nisje
 • 6 kamera inne i tunnelen og 2 utenfor  
 • 27 nødstasjoner med telefon og brannslukkere.
 • Skilt som varsler stengt tunnel  
 • 3 tekniske bygg inne og 2 ute   
 • Overvåking av gassnivå CO og NO2-målere
 • Muligheter til å informere bilister via radio
 • DAB-dekning
 • Nødnett
 • Styrings- og kommunikasjonssystem for nødetatene og Vegtrafikksentralen
 • Tanker til slukkevann på begge sider av tunnelen   
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Dette er et av de tre tekniske byggene inne i tunnelen. Bygget er om lag 80 m2. Her er det utstyr for strømtilførsel og styring/overvåking av lys, ventilasjon og sikkerhetsutrustning. Foto: Erling Hansen, Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland