Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er til stede ved siste salve i rv. 77 Tjernfjelltunnelen tirsdag 20. februar.

I Saltdal gjøres det klart for en milepæl i rv. 77-prosjektet. Da er det drevet 3230 meter tunnel, og med hull igjennom fjellet går arbeidene inn i en ny fase.  

Samferdselsministeren deltar på seansen, sammen med representanter fra Saltdal kommune, Nordland fylkeskommune, BetonmastHæhre Entreprenør og Statens vegvesen.

Fakta om prosjektet  

 • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang inklusive portaler.
 • Fartsgrensen i tunnelen blir 80 km/t.
 • Stigningen er på 4 %.
 • Tunnelen får 8,5 meter kjørebredde, lys, ventilasjon, snu-nisje og havarilommer.
 • Når tunnelen åpnes blir den gamle vegen stengt for biltrafikk.
 • Den gamle vegen vil være anbefalt sykkelrute på sommerstid. 
 • På Junkerdalssida skal det bygges 480 meter veg som tilknytning til eksisterende rv. 77.
 • På Saltdalssida får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av krysset.
 • Det skal også lages vegtilknytning til gammel rv. 77.
 • Masser legges ut i vegfylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
 • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde forarbeidene til tunnelarbeidene i februar–april 2016.
 • BetonmastHæhre bygger tunnelen og veg på begge sider, og startet i oktober 2016.
 • Første tunnelsalve gikk 4. november 2016.
 • Det ventes gjennomslag 20.02.2018.
 • Etter gjennomslaget blir det arbeid med vann- og frostsikring, vegbygging og elektroinstallasjoner.
 • Anleggsarbeidet skal etter planen være fullført høsten 2019.
 • Prosjektet er statlig finansiert.

 

Følg prosjektet på www.facebook.com/tjernfjellet

 

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Slik har fremdriften vært - med planer om gjennomslag 20. februar 2018.
Aktuelt for fylke(r): Nordland