- For å kunne bygge opp denne fyllingen er Liavatnet senket rundt fire meter. Nå fyller vi ut langs vestsiden i Liavatnet, sier byggeleder Magnar Ivarsflaten. Fra tunnelen på Liavatnet blir  steinen kjørt direkte ut til vannet med store anleggsmaskiner. Fra Sandeide blir steinen transportert i lastebiler langs Bjørgeveien.

Nytt vegsystem tar plass
- Dette arbeidet vil mest sannsynlig holde på fram til sommeren 2013. Det nye vegsystemet som skal stå ferdig i 2015, vil ta større plass enn det som er her i dag. Derfor er det helt nødvendig å ta areal fra Livatnet for å gjøre plass til at trafikken skal flyte fint i området om noen år. I tillegg til at deler av det nye vegsystemet tar plass på denne fyllingen, skal vi lage et  fint grøntområde med turveg langs Livatnet som vil føre fram til turområdet i Kanadaskogen, sier Ivarsflaten.

Sprenger under vann
-Når stein fylles ut i vannet på denne måten vil det alltid være en fare for at utfyllingen raser ut. For at ta vare på sikkerheten til mannskapet er det helt nødvendig å stabilisere utfyllingen. Da senker vi sprengladninger ned i vannet, og når denne blir sprengt, vil utfyllingen synke sammen. Da blir det minimal fare for at massene raser ut. På denne måten vil maskiner stå trygt og anleggsarbeiderne får en trygg og sikker arbeidsplass, sier Ivarsflaten.

Ubehagelig men ikke farlig
Disse sprengningene vil imidlertid fremkalle rystelser som lett kan oppfattes av dyr og mennesker i nærområdet. Mennesker har et finstemt sanseapparat som oppfatter rystelser lenge før de er i nærheten av å være skadelige for bygningsmassen.
-Selv om rystelsene kan oppleves som ubehagelige, så er de helt ufarlige. Berørte beboere som må leve med ubehagelige rystelser i denne perioden tar vi på alvor. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å gjøre ubehaget med sprengningsrystelsene så små som overhodet mulig, sier Ivarsflaten.