I Statens vegvesen Region midt har vi:

  • 63 ferjekaier og ei hevbar bru i Møre og Romsdal
  • 14 ferjekaier i Sør-Trøndelag
  • 9 ferjekaier i Nord-Trøndelag