I Statens vegvesen Region midt har vi:

  • 63 ferjekaier og ei hevbar bru i Møre og Romsdal
  • 23 ferjekaier i Trøndelag