Liggekaia i Seivika skal utvides for å kunne ta imot nye og større ferger.

I den forbindelse skal det monteres en ny støtte i sjøen, havbunnen skal mudres noe og man skal etablere en bedre gangvei inne på land. Arbeidet med dette starter førstkommende mandag, 18. februar.

- Vi oppgraderer også belysning og reparerer plastring av fylling i sjøen. I forbindelse med dette blir det nødvendig å endre kjøremønsteret på Seivika fergekai en periode, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen.

De neste to ukene vil anleggsarbeidet føre til at innkjørselen til parkeringsplassene som ligger nærmest fergekaien mot nord vil bli sperret av. Også veien mot kaia vil bli sperret. Trafikken av og på ferga vil i stedet bli ledet via parkeringsplassen. Dette fører til at det vil være begrenset med parkeringsplasser i området.

- Vi ber trafikantene om å ta det med ro og utvise forsiktighet i anleggsperioden, sier Megrund.

Fergetrafikken vil gå som normalt i perioden. Arbeidet er forventet avsluttet fredag 1. mars.