HAK leverte det laveste tilbudet, 118 millioner kroner. Firmaet har hjemmeadresse i Alta og vil for første gang komme for å utføre arbeid i Midt-Norge. De er en ren konstruksjonsaktør og har valgt med seg en solid grunnentreprenør fra nærområdet i Johs Syltern.

- Vi regner med at entreprenøren starter arbeidet tidlig i september. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke trafikantene. Tidlig i perioden vil sene avganger bli innstilt for å få utført sprengningsarbeider på Flakk under sjønivå, forteller prosjektleder Harald I. Johnsen.

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse fergekaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk–Rørvik for elferger. Nye El-ferger skal settes inn på strekningen fra 1.januar 2019.

Det pågår mye på fergekaifronten i området framover. Ombygging av fergekaianleggene på fv. 710 Brekstad – Valset ligger ligger ute på anbud. Også der skal det inn elektrisk fergedrift fra 01. januar 2019.