Prosjekter under bygging

Prosjekter under planlegging

 • Vestnes ferjekai, sambandet E39 Vestnes-Molde.
 • Folkestad ferjekai, sambandet rv. 651 Volda-Folkestad
 • Hareid ferjekai, sambandet f.v 61 Hareid-Sulesund. Bygg og installasjonar for elektrisk drift i regi av fergeselskap.
 • Festøya ferjekai, sambandet E39 Solavågen-Festøya. Lyst ut på anbud. Anleggstart høst/vinter 2018, ferdig sent høsten 2019.
 • Solavågen ferjekai, sambandet E39 Solavågen-Festøya. Lyst ut på anbud. Anleggstart høst/vinter 2018, ferdig sent høsten 2019.
 • Seivika ferjekai, sambandet fv. 680 Seivika-Tømmervåg. Prosjektering oppstart vår 2018. Anleggstart sommer 2019, ferdig sent høsten 2020.
 • Tømmervåg ferjekai, sambandet fv. 680 Seivika-Tømmervåg. Prosjektering oppstart vår 2018. Anleggstart sommer 2019, ferdig sent høsten 2020.
 • Edøya ferjekai, sambandet fv. 669 Sandvika-Edøy. Prosjektering oppstart våren 2018. Anleggstart sommer 2019, ferdig sent høsten 2020.
 • Halsa ferjekai, sambandet E39 Halsa-Kanestraum. Prosjektering pågår. Anleggsstart høst 2019, ferdig desember 2020.
 • Kanestraum ferjekai, sambandet E39 Halsa-Kanestraum. Prosjektering pågår. Anleggsstart høst 2019, ferdig desember 2020.

Ferdigstilte prosjekter siden 2009

Flere ferjekaier som tidligere har blitt utbedret skal nå tilpasses miljøferger.

 • Liabygda ferjekai , sambandet fv. 651 Stranda-Liabygda. Oppstart april 2016, ferdig april 2017.
 • Fv. 60 Stranda ferjekai, sambandet Stranda-Liabygda. Oppstart januar 2015, ferdig desember 2015.
 • Fv. 60 Magerholm ferjekai - ny reservekai og forlenging av hovedkai. Oppstart september 2013, ferdig februar 2015.
 • Sykkylven ferjekai, sambandet fv. 60 Magerholm-Sykkylven i Møre og Romsdal
 • Kanestraum ferjekai, sambandet E39 Halsa-Kanestrøm i Møre og Romsdal
 • Flakk ferjekai, sambandet fv. 715 Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag
 • Seierstad ferjekai, sambandet fv. 777 Seierstad-Fosnes i Nord-Trøndelag
 • Molde ferjekai, sambandet E39 Molde-Vestnes i  Møre og Romsdal
 • Solholmen og Mordalsvågen ferjekaier, sambandet fv. 668 Solholmen-Mordalsvågen i Møre og Romsdal
 • Festøya ferjekai, sambandet E39 Festøya-Solavågen, ferdig desember-2012
 • Edøya ferjekai, sambandet fv.659 Edøy- Sandvika, ferdig januar-2012
 • Halsa ferjekai, sambandet E39 Halsa-Kanestrøm, ferdig juli-2012
 • Lauvstad ferjekai, sambandet fv. 652 Volda-Lauvstad, ferdig april-2013
 • Kvanne ferjekai, sambandet fv. 670 Kvanne-Rykkjem, ferdig juni-2013
 • Rute 32 Utasunds i Romsdal, ferdig september-2013
 • Sæbø ferjekai, sambandet fv. 655 Leknes-Sæbø, Sæbø ferjekai ferdig april-2012, landareal i september-2013
 • Årvik og Koparnes ferjekai, sambandet fv. 61 Årvika-Koparneset, ferdig september-2013