Gjennom verkstaden ynskjer ein å opprette god kontakt og brei deltaking frå interessentgrupper i planområdet.

I den første delen av verkstaden skal dei ulike interessentane for prosjektet og deira behov identifiserast. Dette skal danne grunnlag for mål for prosjektet.
I andre delen av verkstaden skal deltakarane komme med innspel til ulike løysingar, konsept, som kan oppfylle desse behova og måla.

Stad: Hotel Alexandra i Loen
Kontaktperson: Olav Terje Hove, tlf. 91399435

 

PROGRAM FOR VERKSTADEN

 

0900

Velkomen –
innleiing/ introduksjon v/Ellen Haaberg Johnsen 

Kort innføring i KVU-begrepet v/ Inge Alsaker

Status/situasjonsbeskrivelse v/ Olav Terje Hove

 
0945

INTERESSENTAR
Gruppearbeid

 

1015

Pause

 

1030BEHOV
Behov knytt til samfunn og transport for området.
Gruppearbeid.
 
1130

RANGERING/PRIORITERING
Gruppearbeid

 

1200

Lunsj

 

1300

Kva er eit konsept i samferdslesektoren?
v/Inge Alsaker

 

1310Minimumsløysingar og konsekvensar av desse.
Gruppearbeid
 

1400

ULIKE KONSEPT
Gruppearbeid

 

1530

PRESENTASJON

 

1600

Heimreise