Her var omlag 40 representantar frå kommunar. fylkeskommunar, næringsliv og organsiasjonar samla for å diskutere korleis rv. 15 Strynefjellet skal sjå ut i framtida.

Arbeidsverkstaden er eit sentralt element i KVU-prosessen. Deltakarane får høve til å kome med sine innspel gjennom ein verkstaddag med mykje dialog og gruppearbeid.

Rapporten er utarbeidd på bakgrunn av det arbeidet og innspela som kom fram i løpet av verkstaden. 

Det er viktig å understreke at rapporten ikkje ei ordrett referat. 

Du kan også sjå og laste ned rapporten på Slideshare.