Utbyggingen av rv. 4 på Hadeland er delt i fem delprosjekt: