Endring reguleringsplan rv. 4 Sandvold–Amundrud til offentlig ettersyn, høringsfrist 11. mars 2019.

Forslag til reguleringsplan som ble vedtatt Gran kommune 31. mars 2016: