Innkrevingen av bompenger i bomstasjonene over ny og gammel riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran starter mandag 10. juli. Takstene for å passere disse to bomstasjonene blir:

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

 

Pr. passering

Pr. passering

Bomstasjon

0 %

20 %

0 %

Ny rv. 4 Lunner grense-Jaren

Kr. 48,-

Kr. 38,40

Kr. 79,-

Gamle rv. 4 Lunner grense – Jaren

Kr. 48,-

Kr. 38,40

Kr. 79,-

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan velge å inngå AutoPASS-avtale. For kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale er det flere fordeler:

  • 20 prosent rabatt på passering gjennom de to bomstasjonene ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran.
  • Passeringstak på 40 passeringer i måneden samlet for de to bomstasjonene. Det innebærer at trafikantene betaler for de 40 første passeringene hver måned og deretter passerer gratis resten av måneden.
  • Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASS-anlegg.
  • Du får rabatt i flere andre bomstasjoner.

Dersom du ikke har gyldig AutoPASS-avtale, kan du tegne avtale med et valgfritt bompengeselskap. Du kan tegne avtale ved å gå inn på www.rv4.no. AutoPASS-brikken kommer i posten sammen med en veiledning om hvordan brikken monteres. Du kan registrere flere biler på samme AutoPASS-avtale, men hver bil må ha egen brikke.  

Med basis i takstretningslinjene er noen kjøretøy fritatt for betaling av bompenger. Dette gjelder motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, el-biler og hydrogenbiler fritatt for passeringsavgift. Alle kjøretøy med unntak av motorsykler må ha AutoPASS-brikke for å få fritak.

Har du brikke allerede?

Du kan bruke AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap i bomstasjonene ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran.

Ulike informasjonstiltak

I forbindelse med oppstart av bompengeinnkreving på riksveg 4 ved kommunegrensen gjennomføres flere informasjonstiltak. I løpet av kort tid vil en brosjyre om bompengeinnkrevingen sendes ut til befolkningen på Hadeland. Videre vil oppstarten annonseres i lokale medier. Mer informasjon om innkrevingen kan også leses på www.rv4.no eller ved å ringe bompengeselskapet på telefon 32 80 82 70.

Bompengene går til utbygging av rv. 4 Lunner grense-Jaren og Amundrud-Almenningsdelet

Utbyggingen av riksveg 4 på strekningene Lunner grense-Jaren og Amundrud-Almenningsdelet finansieres med statlige penger og bompenger. Bompengene som kreves i bomstasjonene ved kommunegrensen er følgelig med på å finansiere denne utbyggingen. Utbyggingen av riksveg 4 bidrar til å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper samt bedre miljøet i området.