• Bompengetaksten endres som følge av at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen.

Nye takster i Gran

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde fra 1. mars 2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rv. 4 Dynna

Kr. 43

Kr. 71

Fv. 16 Dynna

Kr. 43

Kr. 71

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale og kjøretøy i takstgruppe 1 er det flere fordeler som videreføres etter takstendringen:

 • 20 prosent rabatt på passering gjennom de 2 bomstasjonene ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran.
 • Passeringstak på 40 passeringer i måneden samlet for de 2 bomstasjonene.

Fritak

Det blir ingen endringer i hvem som får fritak for å betale bompenger fra 1. mars 2018. Følgende vil derfor fortsatt få fritak:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.