Arbeidene med å fornye vann- og avløpsledningene starter i uke 34 og vil pågå frem til desember måned. Magne Sveen AS gjennomfører fornyingen på oppdrag for Lunner kommune, men den kommende utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Gran grense er årsaken til fornyingen.

Vann- og avløpsledningene krysser under riksveg 4 ved Felleskjøpet og Circle K. Trafikken på riksveg 4 blir lagt noe om når disse vann- og avløpsledningene skal skiftes. Adkomsten til Felleskjøpet og Circle K vil bli opprettholdt på best mulig måte. Utover dette vil ikke fornyingen ha konsekvenser for fremkommeligheten for trafikantene på riksveg 4.