Før innkrevingen av bompenger startet på ny og gammel riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran, ble det etablert innsnevringer i hver ende av Flågenvegen. For å få ned hastigheten på Flågenvegen, vil en tredje innsnevring etableres sør for Ensrud. Vegbanen vil her snevres inn til cirka fire meter.

Arbeidet med å etablere innsnevringen starter tirsdag 26. september og er ventet å ta tre dager. I denne perioden må trafikantene påregne noe ventetid. Arbeidet med å etablere innsnevringen starter en dag før enn det som tidligere er varslet.