Kjettingplassen ved Haugsbakken skal bygges for at tunge kjøretøy kan stoppe der for å legge på kjetting før de kjører opp stigningen til Lygna. Kjettingplassen vil få inn- og utkjøring fra avkjøringsrampe til Haugsbakken toplanskryss. Den totale lengden som skal bygges er på cirka 400 meter, hvorav kjettingplassen er på ca. 100 meter.

 

Bygges i løpet av høsten

Konkurransen om bygging av kjettingplass er lyst ut på doffin.no. Interesserte som vil bygge kjettingplassen må levere inn tilbud innen 14. august 2018 klokken 12. I tiden etter innleveringen skal tilbudene gjennom en intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan skrives. Det er ventet at kjettingplassen vil stå ferdig i løpet av 2018.

Noe forberedende arbeider

Entreprenøren som tildeles oppdraget med å bygge kjettingplassen, må også påregne å utføre gjenstående arbeider på ny riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren samt noe forberedende arbeider for etappe 2 av riksveg 4 – utbyggingen.