Peab anlegg AS var en av to tilbydere som leverte tilbud på bygging av kjettingplassen inntil rv. 4 ved Haugsbakken. Firmaet hadde med sitt tilbud på 12.627.096,39 kroner den laveste tilbudssummen og vant således anbudskonkurransen.

 

Bygges i løpet av høsten

Statens vegvesen og Peab anlegg AS undertegnet kontrakt om bygging av kjettingplassen den 11. september. Entreprenørfirmaet vil starte bygging av kjettingplassen i løpet av kort tid, og plassen skal være ferdig så den kan tas i bruk i løpet av desember.

Konsekvenser i byggefasen

Kjettingplassen ved Haugsbakken vil få inn- og utkjøring fra avkjøringsrampe til Haugsbakken vegkryss ved riksveg 4. Den totale lengden som skal bygges er cirka 400 meter hvorav kjettingplassen er på cirka 100 meter.

I perioden kjettingplassen bygges vil det være redusert fremkommelighet i og rundt Haugsbakken vegkryss på riksveg 4. Det må også påregnes noe anleggsstøy i forbindelse med byggingen samt noe rystelser i forbindelse med sprengingsarbeider.

Viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten

Kjettingplassen skal bygges for at tunge kjøretøy kan stoppe der for å legge på kjetting før de kjører opp stigningen til Lygna. Det var flere aktuelle plasseringer av kjettingplass inntil riksveg 4 i Gran kommune. Bakgrunnen for at en plassering ved Haugsbakken ble valgt er blant annet nærheten til de bratte bakkene opp mot Lygna og mulighet for av- og påkjøring til motorvegen. Dette gjør at forholdene for å legge om til kjetting for store kjøretøy er lagt til rette, noe som er viktig for fremkommeligheten og trafikksikkerheten på riksveg 4 mot Lygna.

Andre arbeider

Peab anlegg AS skal i tillegg til å bygge kjettingplassen, gjøre noen gjenstående arbeider på ny riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren. Entreprenøren skal muligens også gjøre noe forberedende arbeider for etappe 2 av riksveg 4 – utbyggingen mellom Roa og Lygnebakken.