De to neste ukene vil det foregå følgende arbeider på riksveg 4 som vil føre til noe redusert fremkommelighet:

  • Tirsdag 11. juni vil det asfalteres i Volla. Det vil være manuell dirigering forbi asfaltarbeidene.
  • I vinter ble det meldt om utfordringer med påkjøringsrampen fra Morstadkrysset i sørgående retning på rv. 4. Fallet på denne rampen vil justeres i neste uke. Dette gjør at påkjøringsrampen vil være stengt for trafikk fra klokken 21.00 til 06.00 nettene til onsdag 12. juni, torsdag 13. juni og fredag 14. juli. Det vil være skiltet omkjøring om fv. 16 (gamle rv. 4).
  • Fra uke 25 vil det foregå fresing og reasfaltering av nordgående kjørebane i rv. 4 fra tunnelportal i nordenden av Granstunnelen og virka en kilometer nordover.