Forslag til reguleringsplan og relevante dokumenter kan leses under. Disse dokumentene kan også leses på rådhuset på Jaren.

Tirsdag 20. juni ble det holdt et åpent møte om planforslaget. I tillegg vil det bli holdt en åpen kontordag tirsdag 22. august fra klokken 10.00 til 17.00 i rådhuset på Jaren. På åpen kontordag kan du komme og snakke om planforslaget for riksveg 4 nytt Amundrudkryss.

Innspill

Statens vegvesen ønsker innspill til forslag til reguleringsplanen for nytt Amundrudkryss. Innspill merkes 15/235649 og sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post firmapost-ost@vegvesen.no. Frist for å sende inn innspill til planforslaget er 25. august 2017.

Spørsmål?

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du kontakt følgende personer: