Fram til nå har prosjektet hatt navnet rv. 4 Kjul–Åneby sør. Det foreligger ikke midler til arbeid med planer for den resterende strekningen fra Rotnes til Åneby sør. Prosjektet har derfor byttet navn til rv. 4 Kjul–Rotnes som bedre beskriver planområdet for prosjektet.

Løsningen for rv. 4 Kjul–Rotnes skal vurderes blant annet med hensyn til utforming, optimalisering av valgt trasé og kryssområder, konstruksjoner, støytiltak, avrenning til vassdrag, tilgjengelighet til turområder/marka og Nitelva.

Det er forventet at forslag til reguleringsplan kan oversendes Nittedal kommune 2020/2021 og at vedtatt reguleringsplan kan foreligge tidligst i 2021/2022. Går alt etter planlagt framdrift kan en byggestart tidligst forventes i 2023 etter at byggeplan er utarbeidet.