Ryfast

Prisen på Ryfast er berekna til 6,4 milliardar kroner (2014-kr). Desse kostnadene er fordelte på kontrakten for Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen.

Rv. 13 Ryfast skal i hovudsak finansierast gjennom bompengar. Stavanger kommune bidrar med 200 millionar kroner, Rogaland fylkeskommune bidrar med 103 millionar, Ryfylkekommunane med 30 millionar og Stavanger næringsforening med 30 millonar kroner.

Eiganestunnelen

Prisen på Eiganestunnelen er berekna til 2,9 milliarder kroner (2014-kr).

Prosjektet skal finansierast med bompengar og statlege løyvingar.