Vi har laga ein bildeserie som viser korleis vi byggjer tunnelar.

Ei salve driv omlag fem meter tunnel. Prosessen går om att og om att, slik at det blir sprengt 30–40 meter i gjennomsnitt kvar veke. Kvaliteten på fjellet er avgjerande kor fort arbeidet går.