Prosjektet vart godkjent av Stortinget i juni 2012.

  • Arbeida med forskjering på Solbakk starta seinhausten 2012 og var ferdige våren 2013.
  • Arbeida med halve Ryfylketunnelen frå Solbakk starta i august 2013.
  • Arbeida med andre halvdel av Ryfylketunnelen frå Hundvåg starta på seinsommaren 2013.
  • Arbeida med Eiganestunnelen starta våren 2014, med oppstart i Vålandsskogen, Schancheholen, Madlaveien og på Tasta.
  • Arbeida med forsterking av Byhaugtunnelen og mellombels omlegging av trafikk blei gjort våren 2014.
  • Arbeida med Hundvågtunnelen starta like før sommaren 2014.
  • Arbeida med dagsoneanlegget på Tasta starta opp september 2016.