Illustrasjonen viser hvor langt vi har kommet med Ryfylketunnelen, som til slutt skal bli 14,3 kilometer.

Ryfylketunnelen inndrift okt 2016Illustrasjon: Statens vegvesen