Statens vegvesen ynskjer god dialog og samarbeid med naboar undervegs i bygginga av Ryfast og Eiganestunnelen. 

Nabokontakt

Vi har mellom anna tilsett nabokontakt som held kontakten med naboar og andre prosjektet har følgjer for.

 Nina Anita Meling, telefon 482 10 436 eller e-post: ryfast@vegvesen.no

Tunnelplanane på kart

Oversyn over reguleringsplanar og kart for Stavangerregionen er tilgjengeleg via Stavanger kommune sine nettsider Planar i Stavanger. For å få fram tunnelplanane på kartet, klikkar du Kartlag. Deretter hakar du av for "Reguleringsplan under grunnen".