Statens vegvesen ynskjer god dialog og samarbeid med naboar undervegs i bygginga av Ryfast og Eiganestunnelen. 

Nabokontakt

Vi har mellom anna tilsett nabokontakt som held kontakten med naboar og andre prosjektet har følgjer for.

 Nina Anita Meling, telefon 482 10 436 eller e-post: ryfast@vegvesen.no

Tunnelplanane på kart

Oversyn over reguleringsplanar og kart for Stavangerregionen er tilgjengeleg via Stavanger kommune sine nettsider Planar i Stavanger. For å få fram tunnelplanane på kartet, klikkar du Meny og vel Kartutvalg. Deretter hakar du av for "Reg.plan under grunnen".

Entreprenørane informerer om sprenging

Entreprenørane som bygger Eiganes-tunnelen, har laga ei informativ nettside, der alle kan sjå når og kor salvene går av. Vi gjer merksam på at Statens vegvesen ikkje har ansvaret for innhaldet på sida. De kan sjekke ut nettsida på denne adressa www.nabovarsling.no/eiganestunnelen