Fram til no har den vore kalt Solbakktunnelen.

Politikarane vedtok også å halda på dei andre tunnelnamna; Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen.