• Reguleringsplan 2192 – Solbakk 
    Planen er under behandling i Strand kommune.
  • Reguleringsplan 2192 – Hundvåg Nord
    Planen er under behandling for mindre endringer i Stavanger kommune.
  • Reguleringsplan 2192 – Dagsone Buøy
    Planen er under behandling for mindre endringer i Stavanger kommune.

Gjeldende reguleringsplaner: