I tillegg skal det etableres kollektivfelt i Langhusveien mellom bussholdeplass Ski sykehus og Kirkeveien, og et nytt kryss skal erstatte dagens to kryss; Kirkeveien/ Langhusveien og Kirkeveien/ Sanderveien.


Når Follobanen står ferdig vil reisetiden mellom Ski og Oslo være 12 minutter. Det vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg og å drive næring i Ski sentrum.