Hovedveier som utredes: Åsenveien, Vestveien, Sanderveien, Jernbaneveien, Kirkeveien og deler av Nordbyveien.