I samarbeid med Ski kommune arrangerer vi et felles informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Kirkeveien nord og detaljreguleringsplan for fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien.

Velkommen!