- Arkeologen fant langt mindre enn forventet og funnene vil ikke ha noen påvirkning for det videre planarbeidet, sier prosjektleder Cathrine Løken i Statens vegvesen.

Kokegroper fra jernalderen

I forbindelse med de arkeologisk registreringene ved Kirkeveien i Ski, ble det påvist en mindre lokalitet med kokegroper fra jernalderen. Kokegropene lå under dyrket mark rett øst for Norsk Maskinservice. Kulturminnene ble gravd ut og fjernet. Flere tidligere kjente gravhauger i planområdet ble kontrollregistrert da de arkeologiske registreringene pågikk.

- Vi takker alle berørte grunneiere for meget god samarbeidsvilje, fortsetter Løken.

Akershus fylkeskommune har vært ansvarlig for å gjennomføre de arkeologiske registreringene.