Ski kommune har invitert Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Ruter til informere innbyggere, næringsdrivende og andre interesserte om hva som planlegges og hva som pågår av prosjekter i Ski.

Les mer i invitasjonen.