Statens vegvesen orienterte om status for arbeidet med detaljreguleringen av fv. 152 Kirkeveien og fv. 152 Langhusveien. Arkeolog fra Akershus fylkeskommune informerte om arkeologisk registrering som skal gjennomføres i løpet av høsten, som en del av planarbeidet.

Last gjerne ned presentasjonene som ble holdt.