Plan- og næringssjef Grethe Salvesvold redegjorde innledningsvis for målene for Ski, som er at byen skal vokse og bli en levende og attraktiv by der miljøvennlig transport prioriteres. 

Deretter presenterte Statens vegvesen forslag til løsninger.
- Arbeidene vi nå gjør må være fremtidsrettet. For at vi skal få til attraktive og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende, trenger vi plass, sa prosjektleder Lise-Lotte Bjarnadottir i Statens vegvesen.

Bjarnadottir understreket at planene bare er foreløpige og at det er mange detaljer som ikke er på plass ennå. – Det er viktig at dere kommer med innspill og kommentarer og at vi har dialog videre i prosessen.

Etter presentasjonene ble det lagt ut kart (ortofoto) med tegninger av bredder og snitt som viste hvordan løsningene kan bli utformet i landskapet.