Statens vegvesen Region nord skal arbeide godt med byutvikling for samtlige byer i Nord-Norge. Vi har over flere år arbeidet med konseptvalgutredninger og bypakker i landsdelens største byer. Nå ønsker vi å kartlegge behov og skaffe et kunnskapsgrunnlag for småbyene.

Hensikten er å bidra til at småbyene i Nordland, Troms og Finnmark blir attraktive, miljøvennlige, trafikksikre og gir god mobilitet for alle. De ti småbyene som omfattes av prosjektet er Vadsø, Kirkenes, Finnsnes, Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen. Vi arbeider for et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Her finner du videopresentasjoner av alle byene i prosjektet

Kart Småby Nord