Utredningen skal være ferdig i 2019, og skal vise ulike alternativer for hvordan byen kan vokse på en smart og miljøvennlig måte.

Utredningen skal tilfredsstille de samme miljøambisjonene og faglige ambisjonene som gjelder for de statlige storbyutredningene for nullvekst.

Samarbeidet mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland omfatter også: :

  • Rullering av Bypakke Bodø; inkludert trefelttsvegen og Thallkrysset – Snippen – Sjøgata 
  • Byutvidelse og transportsystem 
  • Strekningsvise prosjekter 
  • ITS bypilot Bodø