Straumkablane som går over fjorden mellom Drotningsvik til Hjelteryggen skal leggas i tunneler i bakken og på fagverket på eksisterende Sotrabru for å gi plass til ny Sotrabru. 

Sidan mai 2018 har arbeidet med å lage ein 1500 meter lang kabeltunnel gått føre seg. I november var det gjennomslag.

Fleksibel og fokusert

Det er Bertselsen og Garpestad i samarbeid med tsjekkiske Metrostav i et arbeidsfellesskap som har utført jobben.

Byggjeleiar i Statens vegvesen, Gunnar Gjæringen, har koordinert arbeidet med entreprenøren.

– Dette er ikkje vanleg byggjearbeid fordi dette er ein konsesjon, som krev godt samarbeid med BKK for å få dette til, seier han.

Ifølgje byggjeleiaren har samarbeidet med entreprenøren også vore ei positiv oppleving.

– Vi har hatt god dialog, og eg oppfattar at det har gått begge vegar. Dei er fleksibel og fokusert på å få ting til. Dei har gjerne komme med løysingar som vi har spart både tid og pengar på, fortel Gjæringen.

I 2020  vert kablane trekt gjennom tunnelene og på brua.