Det er lagt ut illustrasjonar av ny bru i høgspentlinetraséen ca 400 meter sør for dagens Sotrabru (alt C7/C9).