I samsvar med byrådet i Bergen sitt vedtak ved første gangs behandling av planforslaget, legges det ut to alternative planforslag, alternativ A og alternativ B.

Planalternativ A foreslår samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene fra Rv 555 Sotrasambandet til etablering av nytt, stort friområde tilrettelagt for et variert aktivitetstilbud inkludert badestrender, til bruk for allmennheten.

Planalternativ B regulerer kun nødvendig utfylling for etablering av veganlegget ved Storavatnet og innebærer at øvrige overskuddsmasser transporteres til Ågotnes.

Les hele saken og se alle plandokumentene her.

Plandokumentene er også tilgjengelige hos Bergen kommune, kundesenteret i Allehelgens gate 5, 1, etasje

Merknader til planforslagene

Frist for merknader/uttalelser til de to alternative reguleringsplanforslagene er 16. oktober 2018.

Eventuelle merknader skal sendes skriftlig til Bergen kommune, Etat for plan og byggesak, postboks 7700, 5020 Bergen eller på e-post til: postmottak@bergen.kommune.no.

Merknader bes merket med saksnummer 201636271

Informasjonsmøte

I forbindelse med offentlig ettersyn av de to alternative reguleringsplanforslagene, inviterer Bergen kommune i samarbeid med Statens vegvesen, til åpent informasjonsmøte i Kultursalen i Loddefjord, Vannkanten, torsdag 13. september kl. 1800–2000.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanforslagene kan rettes til:

Statens vegvesen v/ Lilli Mjelde, tlf. 55 51 64 39

Statens vegvesen v/ Kjersti Myre, tlf. 55 51 62 19

Bergen kommune v/ Kjell Nordal, tlf. 55 56 65 38