Fjell kommunestyre vedtok kommunedelplan med KU for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra–Bergen, parsell Kolltveit–kommunegrensa mot Bergen, planID 20050021, i møte 21.06.2012, sak nr KS 90/12.

Fjell kommune:

Bergen bystyre vedtok kommunedelplan med KU for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra–Bergen, parsell kommunegrensen mot Fjell –Storavatnet, planID 19920000, i møte 19.09.2012, sak 202/12.

Bergen kommune: