Statens vegvesen har som mål å ha ein god dialog med naboane under  bygging av det nye Sotrasambandet.

Nabokontakt : Dersom du har spørsmål om prosjektet kan du kontakte vår nabokontakt Linn Chr Rebnord, Telefon 476 85 804 eller sende ein e-post til sotrasambandet@vegvesen.no.