Dette arbeidet er avgjørende for gjennomføringen av Sotrasambandet, sier byggeleder i Statens vegvesen Anne May Økland.
 
Kontrakten har en verdi på ca. 32 millioner kroner eks. mva. og omfatter blant annet
  • Omlegging av høyspentkabler i tilknytning til Sotrasambandet
  • Bygging av sykkelveg og ny rundkjøring i krysset Arefjordvegn/Sartorvegen på vegne av Vestland fylkeskommune.
  • Legging av nye VA-ledninger for ØyVAR

Starter arbeidet i august

Økland forteller at arbeidene etter planen vil starte opp i slutten av august 2020. – Vi er glade for at kontrakten nå er tildelt og ser frem til å komme i gang med byggearbeidene. Arbeidene er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Ett skritt nærmere nytt Sotrasamband

Pågående arbeid og den nye kontrakten er helt nødvendig for å sikre raskest mulig anleggsoppstart for OPS-selskapet.
 
– Ettersom dagens høyspenttrasé flere steder er i konflikt med nytt vegsystem, er vi helt avhengig av omlegging for å kunne bygge Sotrasambandet som planlagt. Vi er med dette et skritt nærmere nytt vegsystem, sier Økland.
 
Prosjektet sine sider på vegvesen.no:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sotrabergen
 

Kontaktpersoner:

Anne May Økland
Byggeleder Statens vegvesen
Tlf. 98 40 75 66
E-post: anne.may.okland@vegvesen.no