Arbeidet er en del av de forberedende arbeidene knyttet til nytt Sotrasamband. Anleggsarbeidene inkluderer arbeid med vann og avløp for Øygarden kommune (ØyVAR). Sykkeltiltak og opprusting av veg utføres på vegne av Vestland fylkeskommune. Det er HGT AS som utfører arbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen. Arbeidet er forventet ferdigstilt høsten 2021.

Skal legge om høyspent

Arbeidet som utføres for Sotrasambandet er etablering av ny kabeltrasé for ny høyspent. Dagens høyspenttrasé må flyttes for at OPS-selskapet skal få tilgang til anleggsområdet for bygging av nytt Sotrasamband. Arbeidet med kabeltunnelene mellom Breivik og Lillesotra er i hovedsak ferdigstilt.
 

Trafikale konsekvenser

Anleggsarbeidene innebærer lysregulering, manuell dirigering og omkjøring for trafikanter. Det blir åpnet for trafikk i begge retninger i Grønamyrvegen. 
 
Det vil også starte arbeid med høyspentomlegging og nye VA-ledninger vest for rundkjøring ved Arefjordvegen/ Idrettsvegen. Se illustrasjoner nederst på siden. Dette kjøremønsteret er forventet å vare til feb. 2021. Omkjøring vil bli skiltet. Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å sette seg inn i det nye kjøremønsteret i området.

Sprengningsarbeider

I forbindelse med anleggsarbeidet vil det bl.a. foregå sprenging/pigging og flytting av masser. Arbeidet vil merkes for de som bor og ferdes i området. Sammen med entreprenør jobbes det for en best mulig gjennomføring av arbeidene for de som er berørt. Ved sprengningsarbeider vil salvene før avfyring bli varslet på følgende måte:
 
  • I god tid før sprengning vil vakter sikre området.
  • Umiddelbart før sprengning gis alarmsignal fra borerigg, eller utstyr med tilsvarende signalstyrke. Det gis korte lydsignal før / under og etter avfyring av salven.
 

Kontakt:

Sotrasambandets telefon (08:00 - 15:00): 476 85 804

E-post: sotrasambandet@vegvesen.no