Når den nye Sotrabroen står klar i 2026, over Vatlestraumen,  ligger den i det som er dagens trase for høyspentforbindelsen mellom Bergen og Sotra. Som en forberedelse til bygging av den nye firefelts Sotrabroen må derfor Statnett og BKK Nett med deres entreprenør LS og deres underentreprenør Enotek legge nye høyspentkabler. Kablene legges i tunneler på begge sider av broen, og krysser fjorden på fagverket under selve broen.  

4,5 km ny høyspent forbindelse 

Den nye høyspentforbindelsen er 4,5 kilometer lang og vil ikke være synlig for det blotte øye. Kablene skal gå i tunnel fra Breivik på Bergenssiden av brua, videre legges de under Sotrabrua og så i tunnel igjen til Litlesotra. Statens vegvesen har ferdigstilt tunnelene, bro, sjakter og viadukt, og nå er arbeidet med å trekke kabler i full gang, og før ferien starter vil alle de ni høyspentkablene i Breiviktunnelen være lagt.  

80 meter høy mast

Når de nye høyspentkablene settes i drift i løpet av januar 2021 starter arbeidet med å rive de ni høyspentmastene. Den største masten er over 80 meter høy og må sprenges på midten for å få den fjernet. 

Se video av arbeidet 

 

Hovedentreprenører har vært:

  • Bertelsen&Garpestad og Metrosav, Tsjekkia – Tunnelarbeid
  • HMR, Voss – Arbeider på Sotrabrua
  • LS Cables, Sør-Korea og Enotek – Kabler og kabeltrekking